Ratavola (Armando Brocchieri)                                   

 

Testo originale Traduzione  

Ratavola

 

Quand la penombra

la sciscia el ciar del di

e i primm stellett stremii

Fann l' oggiolina

a la lunetta sola,

el ratavola

rè de la nott e del sorée

el passa innanz e indree

el naspa l'aria

el sa a memoria

i lampion de la mia via,

el fa dondà

el lanternin de l'osteria;

ona taffiada de vinasc

l'inciochis on ratt.

El ratavola

par ch'el deva sbatt

contra on ritratt,

invece

el ponta drizz el scoss

de l'altarin de la mia zia,

dove on lumin stracch

l'onora la Vergine Maria.

 

Commento

 

Invia i tò penser, i tò emozion (anca in italian o ne la lengua che te par)